The Power of Art

In september 2017 is het Europese project The Power of Art van start gegaan. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame methode voor 'soft skill learning' die jongvolwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe impulsen en kansen zal bieden. We willen bijdragen aan de inzetbaarheid van deze jongvolwassenen en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan de samenleving.

The Power of Art is een project van Shokkin' Group Netherlands, DW-RS Producties, Brouhaha International en Sunshine International Arts.