60 jaar werk in Nieuw-West

Om het jubileum van Amsterdam Nieuw-West te vieren, heeft DW-RS een storytelling project geinitieerd waarin buurtbewoners vertellen over hun werkleven. Deelnemers van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden werden gecoached door storyteller en trainer Anne van Delft. Zelfs Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud sloot zich aan bij het project. Het doel van het project was om mensen aan te moedigen om hun persoonlijke verhalen te vertellen en op deze manier bruggen te slaan tussen de verschillende generaties en culturen.

Samenwerkingspartners